0

Zentrum

Kaydet

das Zentrum, merkez veya orta anlamına gelir. Bu terim, bir nesnenin veya bir olayın merkezini veya ana odak noktasını ifade eder.

  • merkez / orta

Das Zentrum einer Stadt ist oft lebhaft und belebt.

Bir şehrin merkezi genellikle canlı ve hareketlidir.

CPT 3.5

Zentrum des Universums war einst ein umstrittenes Thema.

Evrenin merkezi bir zamanlar tartışmalı bir konuydu.

CPT 3.5

- Advertisement -

Son kelimeler ―