0

Pogrom

Kaydet

der pogrom, genellikle toplumsal veya etnik gruplara yönelik şiddetli ve kitlesel saldırıları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu saldırılar, genellikle bir azınlık grubuna veya belirli bir etnik, dini veya sosyal topluluğa karşı düşmanlık ve şiddet içerir. Pogromlar, tarih boyunca farklı dönemlerde ve farklı bölgelerde meydana gelmiştir.

  • katliam
  • kıyım
  • etnik temizlik

Das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs war ein dunkles Kapitel der Geschichte.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi nüfusa karşı yapılan katliam, tarihin karanlık bir dönemiydi.

GPT 3.5

Der Bürgerkrieg führte zu ethnischen Pogromen in der Region.

İç savaş, bölgede etnik pogromlara yol açtı.

GPT 3.5

Das Pogrom gegen die Minderheitengruppen in der Stadt wurde international verurteilt.

Şehirdeki azınlık gruplarına karşı yapılan katliamlar uluslararası olarak kınandı.

GPT 3.5

- Advertisement -

Son kelimeler ―