0

İsim

Angriff

der Angriff, "saldırı" veya "hücum" anlamına gelir. Bu kelime, bir kişinin veya bir grup insanın başka bir kişiye, bir yere veya bir şeye kasıtlı...

Woche

die Woche, zamanı belirlemek için kullanılan ve "hafta" anlamına gelen kelimedir. Tarih ve takvim ile ilgili ifadelerde ve günlük yaşamda zamanın ifadesinde yaygın olarak...

Pogrom

der pogrom, genellikle toplumsal veya etnik gruplara yönelik şiddetli ve kitlesel saldırıları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu saldırılar, genellikle bir azınlık grubuna...

Wänd

die Wänd, bir yapının veya odanın dış sınırlarını oluşturan yüzeydir. Genellikle yapıların taşıyıcı unsuru olarak kullanılır ve iç mekanları dışarıdan ayırır. duvar yüzey perde Wänd sind weiß gestrichen. Duvarlar...

Stiftung

die Stiftung, vakıf veya dernek anlamına gelir. Bu terim, belirli bir amaç için kurulan resmi bir organizasyonu ifade eder. vakıf dernek Stiftungen spielen eine wichtige Rolle im...

Künstliche Intelligenz

die Künstliche Intelligenz, yapay zeka anlamına gelir. Bu terim, insan benzeri düşünce ve öğrenme yeteneklerine sahip bilgisayar sistemlerini ifade eder. yapay zeka Künstliche Intelligenz wird in...

Weltklasse

Weltklasse, dünya çapında üstün veya en iyi anlamına gelir. Bu terim, birinin veya bir şeyin uluslararası düzeyde üstün niteliklere sahip olduğunu ifade eder. dünya çapında Weltklasse...

Zentrum

das Zentrum, merkez veya orta anlamına gelir. Bu terim, bir nesnenin veya bir olayın merkezini veya ana odak noktasını ifade eder. merkez / orta Das Zentrum...

Ziege

die Ziege, keçi anlamına gelir. Bu terim, evcil veya yabani keçi türlerini ifade eder ve süt veya et üretimi için kullanılabilir. keçi Ziegen werden in einigen...

Tier

das Tier, hayvan anlamına gelir. Bu terim, canlı organizmaları ifade eder ve farklı türlerdeki canlıları kapsayabilir. hayvan Tiere sind faszinierende Lebewesen. Hayvanlar, büyüleyici canlı organizmalardır. CPT 3.5 Tiere spielen...