Sıfat

forged

"Forged", sahte veya düzmece olarak yapılmış anlamına gelir. Bir şeyi "forged" olarak nitelendirmek, onun asıl olmadığı ve sahte bir şekilde üretildiği anlamına gelir. Bu...

new

"New", daha önce var olmayan veya daha önce deneyimlenmemiş olan şeyleri ifade eden bir sıfattır. Yeni bir nesne, fikir, olay veya durum, önceden mevcut...

delicate

"Delicate", kırılgan, karmaşık veya kolayca zarar gören olma özelliğine sahip bir sıfat olarak tanımlanır. Hassasiyetleri nedeniyle dikkatli ele almayı veya nazik davranış gerektiren şeylere...

gentle

"Gentle", a soft and mild quality that is characterized by being kind, tender, and considerate. It refers to a calm and soothing demeanor, lacking...

severe

"Severe", bir durumun veya olayın yoğunluğunu veya ciddiyetini ifade eder. Şiddetli, sert veya aşırı derecede olan bir durumu anlatır. Bir durumun "severe" olması, olağan...

regular

"Regular", bir şeyin belirli bir düzende, sıklıkta veya aralıkta tekrarlanması veya gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu düzenli tekrarlanma, herhangi bir aktivite, olay, iş veya durum...

dedicated

"Dedicated", adanmış, özverili veya kendini adamış anlamına gelir. Bir kişi, bir amaç veya bir göreve karşı büyük bir bağlılık ve özveri gösteriyorsa "dedicated" olarak...

good

"Good", iyi veya olumlu anlamına gelir. Bir kişi, durum veya olay olumlu veya memnuniyet vericiyse, "good" sıfatıyla tanımlanabilir. "Good" kelimesi, olumlu nitelikleri, değerleri ve...

sad

"Sad", üzgün veya hüzünlü anlamına gelir. Bir kişi, durum veya olay olumsuz duygularla doluysa, "sad" sıfatıyla tanımlanabilir. "Sad" kelimesi, iç huzursuzluk, hayal kırıklığı veya...

happy

"Happy", mutlu veya memnun anlamına gelir. Bir kişi, durum veya olay olumlu duygularla doluysa, "happy" sıfatıyla tanımlanabilir. "Happy" kelimesi, iç huzur, neşe ve coşku...