Fiil

spill

spill, genellikle bir sıvının kontrolsüz bir şekilde bir yüzeyden dökülmesini veya taşmasını ifade eder. Özellikle bir kabın sınırlarını aşarak yüzeye yayılan bir maddeyi tanımlar....

hoard

hoard, genellikle değerli veya önemli şeyleri biriktirme veya saklama eylemini ifade eder. Bu kelime, genellikle bir kişinin veya grubun gelecekte kullanmak veya ihtiyaç duymak...

shift

"Shift", bir şeyin yerini veya konumunu değiştirmek anlamına gelir. Aynı zamanda, bir şeyin doğasını, yönünü veya durumunu değiştirmek için yapılan bir değişikliği ifade eder....

restore

"Restore", bir şeyi eski haline getirmek, onarmak veya yenilemek anlamına gelir. Bozulmuş, hasar görmüş veya tahrip olmuş bir şeyi restore etmek, onu tekrar kullanılabilir...

observe

"Observe", dikkatlice gözlemlemek, izlemek veya farkında olmak anlamına gelir. Bir olayı, bir nesneyi veya bir durumu incelemek için dikkatlice bakmak ve verileri toplamak için...

absorb

"Absorb", bir şeyin içine girmesine veya emilmesine izin vermek anlamına gelir. Bir madde, sıvı veya gaz, diğer bir maddeye nüfuz edebilir ve onunla birleşebilir....

reflect

"Reflect", düşünmek, anımsamak veya bir durumu değerlendirmek anlamına gelir. Bir olayın veya deneyimin sonrasında, yaşananları düşünmek ve öğrenmek için zaman ayırmak önemlidir. Düşünce ve...

alter

altered altering alter, değiştirmek, düzenlemek veya değişiklik yapmak anlamına gelir. Bir şeyi "alter" etmek, onun mevcut durumunu değiştirmek veya yeni bir hale getirmek anlamına gelir. Bu...

commit

"Commit", taahhüt etmek, söz vermek, bir eylemi yapmaya karar vermek veya bir planı uygulamak anlamına gelir. Bir şeyi yapmaya karar verdiğimizde veya bir amacımızı...

require

"Require", gerektirmek, istemek veya zorunlu kılmak anlamına gelir. Bir şeyin yapılmasını, elde edilmesini veya yerine getirilmesini gerekli kılmak için "require" fiilini kullanabiliriz. Gereksinimleri yerine...