0

Stiftung

Kaydet

die Stiftung, vakıf veya dernek anlamına gelir. Bu terim, belirli bir amaç için kurulan resmi bir organizasyonu ifade eder.

  • vakıf
  • dernek

Stiftungen spielen eine wichtige Rolle im sozialen Bereich.

Vakıflar, sosyal alanda önemli bir rol oynarlar.

CPT 3.5

Stiftungen unterstützen gemeinnützige Projekte.

Vakıflar, yardım amaçlı projelere destek sağlarlar.

CPT 3.5

Dieses Jahr planen wir, eine neue Stiftung zu gründen.

Bu yıl yeni bir vakıf kurmayı planlıyoruz.

CPT 3.5

Diese Stiftung unterstützt wichtige Projekte zur Kinderbildung und -entwicklung.

Bu vakıf, çocuk eğitimi ve gelişimi için önemli projeleri destekliyor.

CPT 3.5

Der Vorstand der Stiftung überwacht Projekte, die durch Spenden finanziert werden.

Vakfın yönetim kurulu, bağışçılar tarafından finanse edilen projeleri denetler.

CPT 3.5

Diese Stiftung hat ein beträchtliches Budget für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung.

Bu vakıf, kültürel etkinlikler için önemli bir bütçeye sahiptir.

CPT 3.5

Diese Stiftung unterstützt Projekte zur Erhaltung natürlicher Ressourcen.

Bu vakıf, doğal kaynakların korunmasına yönelik projelere destek sağlar.

CPT 3.5

- Advertisement -

Son kelimeler ―