0

entstehen

verb

Kaydet

entstehen, ortaya çıkmak veya meydana gelmek, vücuda getirmek anlamına gelir. Bir şeyin varlığını veya oluşumunu başlaması veya gelişmesi olarak ifade eden eylemi ifade eder.

  • ortaya çıkmak
  • meydana gelmek
  • vücuda getirmek

Aus kleinen Ideen können große Projekte entstehen.

Küçük fikirlerden büyük projeler ortaya çıkabilir.

CPT 3.5

Entstanden aus einem Experiment, hat diese Entdeckung die Wissenschaft revolutioniert.

Bir deneyden ortaya çıkan bu keşif, bilimi devrimlendirdi.

CPT 3.5

Ein Stern entsteht, wenn Gas- und Staubwolken durch gravitative Anziehung zusammenkommen und sich vereinigen.

Bir yıldız, gaz ve toz bulutlarının kütleçekimsel çekimle bir araya gelip birleşmesiyle oluşur.

CPT 3.5

Einer neuen Theorie zufolge entstehen schwarze Löcher aus dem Kollaps von massereichen Sternen.

Yeni bir teoriye göre, kara delikler, kütlesi yüksek yıldızların çökmesiyle ortaya çıkar.

CPT 3.5

Aus kleinen Ideen können große Projekte entstehen.

Küçük fikirlerden büyük projeler ortaya çıkabilir.

CPT 3.5

Die Idee für das Buch entstand während meines Urlaubs.

Kitap fikri tatilim sırasında ortaya çıktı.

CPT 3.5

Ein neuer Stern entsteht am Nachthimmel.

Yeni bir yıldız gece gökyüzünde oluşuyor.

CPT 3.5

Probleme können oft aus Missverständnissen entstehen.

Sorunlar genellikle yanlış anlamalardan kaynaklanabilir.

CPT 3.5

Eine besondere Bindung zwischen Geschwistern entsteht oft in der Kindheit.

Kardeşler arasında özel bir bağ genellikle çocuklukta oluşur.

CPT 3.5

- Advertisement -

Son kelimeler ―