0

achten

Kaydet

achten, dikkat etmek veya önem vermek anlamına gelir. Bir şeye veya bir kişiye özel dikkat gösterme veya onu değerli olarak kabul etme eylemini ifade eder.

  • dikkat etmek
  • önem vermek

Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse anderer Menschen zu achten.

Diğer insanların ihtiyaçlarına dikkat etmek önemlidir.

CPT 3.5

Eltern sollten darauf achten, wie viel Zeit ihre Kinder vor Bildschirmen verbringen.

Ebeveynler, çocuklarının ekranların karşısında ne kadar zaman geçirdiğine dikkat etmelidirler.

CPT 3.5

Beim Autofahren ist es wichtig, auf den Verkehr um dich herum zu achten.

Araba kullanırken trafiğe dikkat etmen gereklidir.

CPT 3.5

- Advertisement -

Son kelimeler ―