• Bir şeyi yazan, yazıya geçiren kimse, katip.
  • Yazar.

Bir dönem gazetede muharrirlik yapmıştı.

Köken bilimi

“Muharrir” Arapça kökenli bir sıfattır. Kelime, “h-r-r” (ح ر ر) kökünden türetilmiştir. Bu kök, “serbest bırakmak” anlamına gelir. Fiilin masdar hali olan “harir” ise “yazma” anlamına gelir. “Mu-” öneki ise “yapan” anlamı katarak kelimeye yapılan işi yapan kişinin özelliğini ifade eder. Böylece “muharrir” kelimesi, “yazma işini yapan” anlamına gelir.

Was this article helpful?
YesNo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window